Yttre renovering S:t Olofsgatan 42

Nu gör vi en större yttre renovering av den anrika hattfabriken.

Nytt tak och ny fasad i en annan kulör.