Takbyte Malmgatan 3 och fönsterbyte på Borgmästaregatan 7

Just nu håller vi på att byta tak på Malmgatan 3 och på Borgmästaregatan 7 är fönstren utbytta.