Bostäder i Falköping
NilsEricsonsgatan 30
Antal rum: 2 Storlek: 57 Ledig fr.o.m: 2020-03-01
Balkong: Nej Parkering: 85.-/månad Hyra 3770.- kallhyra
Åttagårdsgatan 6
Antal rum: 1 Storlek: 45 kvm Ledig fr.o.m: 2020-02-01
Balkong: nej Parkering: med el 140:-/mån Hyra 3813:-/månad